EU- kontroll

EU-kontroll eller Periodisk kjøretøykontroll (PKK) har til hensikt å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Om kontrollen
Det er eierens ansvar å sørge for at kjøretøyet blir kontrollert og godkjent innen kontrollfristen. For at du lettere skal huske når bilen skal kontrolleres, vil du få tilsendt en påminnelse om dette i posten. Vår anbefaling er at du bestiller tid for kontroll så snart du mottar påminnelsen, slik at eventuelle reparasjoner kan foretas før fristen går ut.

Kontrollfrister
Personbiler skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter 1. gangs registrering og deretter hvert annet år. Biler med tillatt totalvekt over 3500 kg skal kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter 1. gangs registrering og deretter årlig.

 eu_ok

Sjekk når din bil skal inn til EU-kontroll her

Legg igjen en kommentar